Szanowni Państwo,

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie po raz kolejny ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXVII Ogólnopolskim Rejsie Adwokackim im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku. Rejs odbędzie się pod patronatem - Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adwokata Jacka Treli oraz Przewodniczącego Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu, Turystyki i Wypoczynku NRA adw. Stanisława Estreicha. Organizatorami rejsu są:
- adw. Andrzej Kozielski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego;
- adw. Jerzy Dobrzański – v-ce Dziekan ORA Olsztyn;
- adw. Ryszard Afeltowicz – Sekretarz Rejsu;
- adw. Marek Skrzeczkowski – Komandor Rejsu;
- Andrzej Szydzik, Dyrektor Sportowy, odpowiedzialny za organizacje i przeprowadzenie regat.

Rejs Adwokacki odbędzie się w dniach 22 – 25.06.2017r.

Koszt uczestnictwa, od adwokata – 450 zł, a od aplikanta adwokackiego 350 zł. Wpisowe płatne na rachunek bankowy sekretarza Rejsu, adwokata Ryszarda Afeltowicza, nr. konta 08 1540 1072 2107 5003 9433 0002 z dopiskiem „Rejs Adwokacki 2017” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 roku, dowód wpłaty wraz ze zgłoszeniem najlepiej mailowym przesłać na adres ora.olsztyn@adwokatura.pl , lub pocztą na adres ORA w Olsztynie ul. B. Linki ¾, 10-534 Olsztyn z podaniem dokładnych personaliów, adresu zamieszkania i PESEL (niezbędne dane do ubezpieczenia, osoby które nie podadzą danych , nie będą korzystały z ubezpieczenia).

W przypadku rezygnacji z udziału w Rejsie po dniu 31 maja 2017 roku wpisowe nie będzie zwracane.

W ramach dokonanej wpłaty organizatorzy zapewniają całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie NW oraz OC sterników, ochronę uczestników regat, puchary i nagrody za udział w regatach, rozgrywkach sportowych, opłaty za cumowanie, korzystanie z urządzeń portowych oraz koszulki.

Załogi dokonują rezerwacji jachtów we własnym zakresie tak jak było to praktykowane dotychczas. Wszelkie rozliczenia, kaucje, płatne bezpośrednio do rąk wynajmującego lub na wskazane przez niego konto. Prosimy o dokonywanie rezerwacji w wybranych przez Państwa przystaniach jachtowych . Podajemy przykładowo trzy przystanie w których można zarezerwować jachty:

Przystań "SKARBEK" Iława ul.Wańkowicza Nr 12. - tel. 601184300;

Przystań "MARIBO" Szałkowo Nr 11.A – tel. 669441440; 89-648-27-01 89-649-48-65,e-mail: www.maribo.pl

Piotr Gancarz 14-200 Iława ulica Ostródzka 46b/15 – tel. 89-648-28-99 601-489-319

W Iławie funkcjonują również inne wypożyczalnie, które będą mogły wynająć jachty, a w przypadku problemów z wypożyczeniem jachtu bądź udziału w rejsie , proszę o kontaktować się z Komandorem Rejsu- adw. Markiem Skrzeczkowskim (tel.509 317 990) , Dyrektorem Sportowym - Andrzejem Szydzikiem (tel. 502-090-893) oraz adw. Andrzejem Kozielskim (tel. 603-773-222).

Każdy z uczestników rejsu powinien posiadać indywidualny sprzęt ratunkowy (kamizelkę lub pas ratunkowy), z ważnym atestem upoważnionego podmiotu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. z 2010 roku Nr 216 poz.1423 ).

Za bezpieczeństwo na wodzie odpowiada sternik łodzi, który powinien dostosować się do regulaminu Rejsu i Regat Organizatora.

Rejs i organizowane w jego ramach regaty poprowadzą: Komandor Rejsu adw. Marek Skrzeczkowski oraz Dyrektor Rejsu Andrzej Szydzik.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
adw. Andrzej Kozielski

Dziekan ORA Olsztyn
adw. Stefan Salamon

 

 
     

 

 
     

 

 
         
         

``